Sử Dụng Mobile   Leave a comment

Cách ứng tiền và chuyển tiền của Vietnamobile

Ứng tiền

Dịch vụ này cho phép các thuê bao trả trước của Vietnamobile được ứng trước 3,000 đồng  khi hết tiền trong tài khoản
-Điều kiện ứng tiền: Thuê bao trả trước còn thời gian sử dụng ( chưa bị khóa 1 chiều),Hoạt động tối thiểu 90 ngày và số tiền dư trong tài khoản chính ≤ 300 đồng
Đã tiêu dùng từ tài khoản chính trong tháng trước tối thiểu 50.000 đồng
Trước mỗi lần ứng tiền đã có ít nhất 1 lần nạp thẻ tối thiểu 20.000 đồng
-Cách thức ứng tiền
bấm *911#OK.Số tiền được ứng là 3,000 đồng/1 lần ứng. Tài khoản cộng tiền: số tiền ứng được cộng vào Tài khoản khuyến mại TKKM 2 của thuê bao trả trước, được sử dụng các dịch vụ trong nước: thoại/SMS/MMS nội mạng/liên mạng, dịch vụ data, …)
Khi bạn nạp thẻ bạn sẽ bị trừ 3,000 ào tài khoản chính
Chuyển tiền
Điều kiện chuyển tiền (chỉ áp dụng cho thuê bao trả trước)
Thuê bao chuyển tiền phải đang hoạt động 2 chiều. Thuê bao nhận tiền có thể đang hoạt động 2 chiều hoặc trong thời gian chặn 1 chiều, 2 chiều. Giá trị tiền được chuyển (bao gồm cả phí chuyển tiền) không được vượt quá tài khoản chính của thuê bao chuyển tiền. Dịch vụ P2P chỉ có thể sử dụng sau khi thuê bao kích hoạt ít nhất 180 ngày. Mức tiền được chuyển và cước phí sẽ được trừ vào tài khoản chính của thuê bao chuyển tiền.Số tiền chuyển tối đa trong ngày là 100,000 đồng và mỗi lần chuyrn mất phí là 500(vnd)

Chú ý:Thời hạn của tài khoản sau khi chuyển tiền P2P:
Thuê bao chuyển tiền:  thời hạn không đổi
Thuê bao nhận tiền:
Nếu đang hoạt động 2 chiều: thời hạn không đổi
Nếu đang trong giai đoạn khóa 1 chiều, 2 chiều: cộng thêm 3 ngày.

Để đăng ký dịch vụ chuyển tiền nhắn tin theo cú pháp CT ON gửi 121 và làm theo hướng dẫn bằng tin nhắn

chuyển  tiền bằng sim vinaphone

Dịch vụ 2Friends của Vinaphone là gì? Làm sao để đăng ký dịch vu 2Friends cho mạng Vinaphone?

Bạn có sim Vinaphone đã sử dụng trên 1 năm có thể đăng ký dịch vụ chuyển tiền cho thuê bao khách của Vinaphone thông qua dịch vụ 2friends. Dịch vụ chuyển tiền Vinaphone 2Friends được cung cấp để chuyển tiền giữa các thuê bao Vinaphone.

 • Đăng ký dịch vụ 2friends vinaphone với cú pháp: “DK” và gửi tới số 999.
 • CÁCH 1: Chuyển tiền qua SMS với dịch vụ 2 friends
  Bằng cách soạn tin nhắn:
  CT_Mật khẩu_SĐT nhận tiền_Số tiền chuyển và gửi tới số 999
  (trong đó: dấu _ là dấu khoảng trống).
 • CÁCH 2: Chuyển tiền qua giao thức USSD 
  Để thực hiện chuyển tiền bằng hình thức này, khách hàng thao tác trên bàn phím của điện thoại với nội dung sau:
  *999*MatKhau*SĐT NhanTien*SoTienChuyen#OK

3. THAY ĐỔI MẬT KHẨU:
“DMK_Mật khẩu cũ_Mật khẩu mới” và gửi tới số 999

Để lấy lại mật khẩu 2friends:
“MK” và gửi tới số 999.

Sau 24h bạn sẽ có lại mật khẩu mới.

Chuyển tiền bằng sim Viettel

Bước 1: Khách hàng lấy mật khẩu chuyển tiền

· Khách hàng nhắn tin theo cấu trúc [MK chuyen tien] gửi đến 136 để lấy mật khẩu chuyển tiền;

Lưu ý: Khách hàng chỉ được cấp mật khẩu một lần.

Bước 2: Khách hàng thực hiện chuyển tiền

* Để sử dụng dịch vụ, khách hàng gửi mã lệnh theo cú pháp:

*136*Mat khau*Thue bao nhan tien*So tien chuyen#;

Và ấn ok

Thay đổi và cấp lại mật khẩu:

· Thay đổi mật khẩu: Khách hàng gọi đến số 900 và làm theo hướng dẫn.

· Cấp lại mật khẩu: Khách hàng gọi đến hệ thống 19008198 (phí 200đ/phút) và làm theo hướng dẫn.

Chuyển tiền bằng sim mobifone

Cách đăng ký:
Để thực hiện các giao dịch, khách hàng phải đăng ký MẬT KHẨU. Chi tiết:

* Trên máy điện thoại di động, bấm:
o *117*MẬT_KHẨU*MẬT_KHẨU# rồi OK/YES
Trong đó MẬT_KHẨU là Mật khẩu khách hàng muốn sử dụng.
o Ví dụ: khách hàng muốn sử dụng Mật khẩu là 12345 thì bấm *117*12345*12345# rồi OK/YES. Từ thời điểm này Mật khẩu sử dụng trong việc chuyển tiền là 12345.

* Mật khẩu: là một số gồm n chữ số, trong đó n nhận giá trị từ 1 đến 5.
o Sau khi được cấp MẬT KHẨU, khuyến nghị khách hàng đổi MẬT KHẨU

    * Đổi MẬT KHẨU:
* Trên máy điện thoại di động, bấm: *118*MẬT_KHẨU_CŨ*MẬT_KHẨU_MỚI*MẬT_KHẨU_MỚI # rồi OK/YES
Trong đó:
o MẬT_KHẨU_CŨ: mật khẩu CŨ khách hàng đang sử dụng.
o MẬT_KHẨU_MỚI: mật khẩu MỚI khách hàng muốn sử dụng.

* Ví dụ: Khách hàng đang sử dụng Mật khẩu CŨ là 12345 nhưng muốn đổi Mật khẩu MỚI là 56789, bấm:*118*12345*56789*56789# rồi OK/YES.
Từ thời điểm này Mật khẩu sử dụng trong giao dịch chuyển tiền sẽ là 56789.

* Thực hiện chuyển tiền:
o Để chuyển tiền sang một số điện thoại khác, trên máy di động bấm: *119*SĐT_NHẬN*SỐ_TIỀN*MẬT_KHẨU# rồi OK/YES
Trong đó:
SĐT_NHẬN: Là số điện thoại sẽ nhận tiền. SĐT_NHẬN có thể có hoặc không số 0 ở đầu.
o Ví dụ: Số điện thoại 0901234567 có thể nhập 2 cách: 0901234567 hoặc 901234567
+ SỐ_TIỀN: là số tiền khách hàng muốn chuyển.
+ MẬT_KHẨU: là MẬT KHẨU để sử dụng dịch vụ.
o Ví dụ: Thuê bao 0901234567 muốn chuyển 20.000 cho thuê bao 0931200009, MẬT KHẨU thuê bao đang sử dụng là 56789, trên máy điện thoại di động, bấm: *119*0931200009*20000*56789# hoặc *119*931200009*20000*56789# OK/YES. Số tiền 20.000 đồng của thuê bao 0901234567 được chuyển sang tài khoản chính của thuê bao 0931200009.

Giá Cước:

* 2.000 đồng/lần chuyển (đã bao gồm thuế VAT)
* Cước/lần chuyển tiền không phụ thuộc vào số tiền được chuyển
* Lưu ý:
o Sau khi chuyển tiền, tài khoản chính sẽ bị trừ đi số tiền đã chuyển và trừ thêm 2.000 đồng.
+ Ví dụ: Khách hàng A có 100.000 đồng trong tài khoản chính, sau khi chuyển 20.000 đồng cho thuê bao B, số tiền còn lại trong tài khoản chính của A là: 78.000 đồng (20.000 đồng đã được chuyển và 2.000 đồng cho cước sử dụng dịch vụ);
o Số tiền trong tài khoản chính của người nhận tiền sẽ được cộng thêm số tiền chuyển.
+ Ví dụ: Khách hàng A có 100.000 đồng trong tài khoản chính, sau khi được thuê bao B chuyển cho 20.000 đồng, số tiền trong tài khoản chính của A sẽ là 120.000 đồng.

Một số Quy định:

* Quy định Mật khẩu:
Số lần tối đa nhập sai Mật khẩu là 5 lần. Quá 5 lần, dịch vụ sẽ bị khóa. Để sử dụng dịch vụ, khách hàng vui lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng (18001090) hoặc tới các cửa hàng của MobiFone để được hướng dẫn.

* Quy định số tiền trong tài khoản và số tiền chuyển:
o Để thực hiện chuyển tiền, số tiền trong tài khoản chính của thuê bao chuyển tiền phải LỚN HƠN số tiền yêu cầu chuyển CỘNG thêm 2.000 đồng.
Ví dụ: Khách hàng A muốn chuyển 20.000 đồng cho khách hàng B. Số tiền trong tài khoản chính của khách hàng A phải LỚN HƠN 22.000 đồng;
o Số tiền chuyển được tính lẻ đến đơn vị đồng, ví dụ: Khách hàng có thể chuyển 19.999 đồng.
o Số tiền được chuyển/lần thực hiện chuyển tiền nhỏ nhất là 1.000 đồng và lớn nhất là 100.000 đồng

* Quy định Thời gian sử dụng của khách hàng chuyển và nhận tiền:
o KHÔNG chuyển thời gian sử dụng;
o Thuê bao gửi tiền KHÔNG bị trừ ngày khi thực hiện chuyển tiền;
o Thuê bao nhận tiền là thuê bao hoạt động hai chiều, sẽ KHÔNG được cộng ngày khi nhận tiền;
o Thuê bao nhận tiền là thuê bao khóa 1 chiều hoặc 2 chiều thì sẽ ĐƯỢC chuyển thành thuê bao MỞ HAI CHIỀU và MỘT ngày sử dụng.
o Vào thời điểm bắt đầu cung cấp dịch vụ chỉ những thuê bao kích hoạt trước ngày 1/9/2008 mới được phép sử dụng dịch vụ;
o Tất cả những thuê bao kích hoạt từ sau ngày 1/9/2008 phải có thời gian hoạt động trên 6 tháng (≥ 180 ngày) mới được phép sử dụng dịch vụ.

Advertisements

Posted Tháng Năm 6, 2012 by softviett

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: